Montag, 24. Oktober 2011

Visies Op De Mislukte Grondenrechtenconferentie


Visies Op De Mislukte Grondenrechtenconferentie

Door Edgar Mampier on the 23 Oct 2011 in Communicatie,Cultuur,Geschiedenis,Politiek


(de grote verliezer)
Het kon niet uitblijven dat na het mislukken van genoemde conferentie uiteenlopende commentaren zouden worden geventileerd, maar de naïviteit van de reacties verbaast mij zeer. Natuurlijk hebben ‘de mensen’ tegen Bouterse gezegd dat ze tevreden waren over de aanpak, want –vindt hij zelf– er was immers zoveel werk gestopt in deze kwestie. Had hij soms verwacht dat men hem in zijn gezicht verwijten zou maken?
(Ellen Naarendorp)
Ellen Naarendorp en Jennifer van Dijk-Silos, de twee grote stille krachten achter deze conferentie, wezen erop dat tijdens de voorbereidingsperiode de mensen niet gezegd hebben dat ze zeggenschap over de natuurlijke hulpbronnen willen hebben. Bovendien zei Naarendorp dat er afzonderlijke gesprekken met alle groepen zijn gehouden. Dat moeten dan wel heel vreemde gesprekken zijn geweest als de zeggenschap over de natuurlijke hulpbronnen niet aan de orde is gekomen! A no kan tòch?!
Bouterse zei vrijdagavond op Colakreek nog met de granmans te hebben gesproken en dat er helemaal niets van te merken was dat er opvattingen bestonden die lijnrecht tegen de visie van de regering ingaan, namelijk dat het Surinaams grondgebied niet deelbaar is. “Als ze gezegd hadden dat ze ons aan het flessen waren, zou ik nog hebben gelachen”, aldus Bouterse. Hadden de granmans soms onder een dyogo moeten vooruitlopen op wat in de conferentie officiëel ter tafel moest komen?
Het is dan ook de naïviteit ten top dat voor Bouterse de teleurstelling groot was toen kapitein Lewis de volgende dag op Colakreek namens de diverse groepen een heel andere visie voorhield. De president merkte tot zijn ontsteltenis (!) op dat de mensen in de zaal volledig achter Lewis stonden, híj kreeg alle bijval. Het is –ik herhaal– tekenend voor het éénrichting-denken van Bouterse, de man heeft geen idéé hoe mensen denken! Kennelijk had hij verwacht dat zíjn ideeën zouden zijn toegejuicht. Dealen met dit soort veel- omvattende problemen is iets anders dan grappen ten koste van anderen maken op de berm.
Bouterse vindt dat op deze manier niet kan worden omgegaan met elkaar. Hij vindt dat er gemanipuleerd is. Laat hem maar denken, maar hij mag ook weten dat, alhoewel hij een meester in het manipuleren is, de tijd al lang vooorbij is dat hij met ‘n paar kratten whisky de Inheemsen en Marrons kon appaiseren. De critici hebben gelijk dat we állemaal hebben verloren, Inheemsen, Marrons en Surinamers (alsof ze niets met elkaar te maken hebben) gelijkelijk, maar de grootste verliezer is zonder enige twijfel Bouterse.

Keine Kommentare: