Sonntag, 23. Oktober 2011

GFC Nieuws » Gajentaan: Politiek moet grondenrechten impasse doorbreken

Sunday 23 October

Politiek analist Jan Gajentaan
Volgens politiek analist Jan Gajentaan heeft het mislukken van de grondenrechten conferentie in Colakreek alleen maar verliezers opgeleverd. ‘Zowel de bewoners van het binnenland als de regering zijn hier niet bij gebaat. Ik hoop dat de hierdoor ontstane impasse tijdelijk van aard is en dat de politiek in staat zal zijn, in de komende maanden nieuwe openingen te vinden in nauw overleg met het traditioneel gezag van marrons en inheemsen’.
De analist geeft aan dat hij zelf geen hoge verwachting had van de grondenrechten conferentie, maar dat hij wel verbaasd is door de keiharde confrontatie tussen de vertegenwoordigers van het binnenland en de regering, die eindigde in het abrupt en voortijdig eindigen van de conferentie.
“Vooralsnog roept het mislukken van de conferentie bij mij heel veel vragen op. Enerzijds vraag ik me af waarom de gezagsdragers en hun adviseurs te elfder ure met de eis kwamen dat de natuurlijke hulpbronnen eigendom zouden moeten worden van de bewoners van het binnenland, en dat zulks in de Grondwet moet worden vastgelegd. Dat is in mijn ogen niet een realistische eis. Het lijkt er bijna op, dat het bij sommigen er om te doen was om de conferentie te laten mislukken”.
“Anderzijds vraag ik me ook af, hoe het mogelijk is dat de organisatoren van de conferentie dit niet hebben zien aankomen. Mogelijk is er teveel op een top-down wijze gewerkt vanuit het kabinet van de president, een werkwijze die contra-productief werkt, zoals ik al talloze malen betoogd heb. Als er vooraf een goede interactie was geweest met alle stakeholders en voortdurende consultaties, had het mislukken van deze conferentie waarschijnlijk voorkomen kunnen worden”.
De analist denkt dat de teleurstelling en frustratie groot zullen zijn, zowel bij de regering als bij de vertegenwoordigers van het binnenland. “Ik hoop toch dat er vanuit de politiek en dan met name door de leiders van de binnenland partijen, de komende tijd een opening gevonden kan worden in de richting van het traditioneel gezag. Misschien kan er een ‘krutu’ gehouden worden voor dat doel. De in stamverband levende volkeren in het binnenland hebben dringend bescherming nodig, dus niemand is bij deze mislukking gebaat”, aldus Gajentaan.

Keine Kommentare: