Mittwoch, 26. Oktober 2011

VIDS: Eis marrons en Inheemsen is volkerenrecht VN

Starnieuws
26 Oct, 12:30

d9e680198eb893ccc9e5770250706215.jpg
Ricardo Lewis presenteerde namens Inheemsen en Marrons een gezamenlijk standpunt op de grondenrechtenconferentie op Colakreek. Hierna gaf hij minister Martin Misiedjan een hand. (Foto: Ramon Keijzer)
De Vereniging van Inheemse Gezagdragers in Suriname (VIDS) vindt dat president Desi Bouterse en zijn adviseurs een cruciale fout maken, door marrons en inheemsen te zien als etnische groeperingen. “Het zijn tribale en in stamverband levende volkeren, zoals dat is aangegeven in de VN-verklaring voor inheemse en in stamverband levende volkeren”, zegt Jose Artist van het Bureau van de VIDS aan Starnieuws.

De organisatie staat dan ook pal achter de verklaring van deze twee volkeren dat er een grondwetsartikel moet komen dat hen niet alleen collectieve rechten geeft op gronden, maar dat ook de natuurlijke hulpbronnen die daarin voorkomen hen toe behoren.

Geen eenduidigheid 
Artist zegt dat de VIDS een door de overheid geaccepteerd orgaan is dat waakt over de belangen van Inheemsen. “Wij hebben na het stopzetten van de grondenrechtenconferentie meteen een krutu belegd en staan nog altijd open om met de overheid te praten over het vraagstuk”, zegt Artist. Suriname heeft de VN-verklaring waar de VIDS het over heeft, niet ondertekend. President Bouterse heeft aangegeven dat het grondenrechten vraagstuk een puur Surinaamse oplossing nodig heeft en oplossingsmodellen die in andere landen zijn gevonden niet passen in de Surinaamse situatie.

Intussen hebben diverse Inheemse gezagdragers de president te kennen gegeven niet achter het standpunt te staan dat gepresenteerd werd door kapitein Ricardo Lewis van de VIDS, die optrad als woordvoerder van Inheemsen en Marrons. De aanwezigen op de conferentie lieten duidelijk blijken dat ze achter de verklaring stonden. De gezagsdragers die zich nu van deze verklaring distantiëren, zeggen dat ze uit onwetendheid een resolutie getekend hebben.

Geen nationaal standpunt 
Jeffrey Armaketo, die door president Bouterse wordt erkend als de nieuwe kapitein voor West Suriname, zegt dat de verklaring van de Inheemsen en Marrons zoals die is voorgelezen op de grondenrechtenconferentie geen nationaal standpunt is van Inheemsen en Marrons. “De VIDS is de grootste vijand van de Inheemsen in dienst van buitenlandse donoren”, zegt Armaketo. Hij zegt dat de VIDS er alle baat bij heeft dat het grondenrechtenvraagstuk niet op een juiste manier wordt opgelost.

“De VIDS kan blijven bestaan om het belang van donoren te blijven behartigen. Voor de Inheemsen doet zij helemaal niets”, zegt hij. De verkiezing van Armaketo wordt niet erkend door de VIDS.

Niet in dienst 
Artist zegt dat de VIDS juist bezig is met ontwikkelingsprojecten voor de Inheemsen. "Wij zijn niet in dienst van de Inheemsen, maar adviseren en helpen het traditioneel gezag. Als er zaken zijn waar we moeten bijspringen dan doen wij dat ook of gaan er naar toe", zegt Artist.

De VIDS wordt volgens Artist gesponsord door donoren uit Nederland, de UNDP en andere buitenlandse organisaties. “Er wordt gewerkt met een meerjaren ontwikkelingsplan. We hebben nu in uitvoering twee grote projecten. Het gaat om een taalproject en een vrouwen project”, zegt Artist. Volgens Armaketo zijn het projecten die helemaal niets te maken hebben met het belang van de Inheemsen.

Wilfred Leeuwin

Keine Kommentare: