Sonntag, 23. Oktober 2011

Starnieuws - Jabini wil via dialoog oplossing bereiken

23 Oct, 11:00
1b103dd29fbe8373708b3d726dd34910.jpg
Hugo Jabini spreekt na de abrupte stopzetting van de grondenrechtenconferentie de binnenlandbewoners toe. (Foto: Ramon Keijzer)
Hugo Jabini van de Vereniging van Saramaccaanse Gezagsdragers tevens assembleelid (Mega Combinatie/NDP) vindt dat via dialoog een oplossing moet worden bereikt. Hij is er verbaasd over dat president Desi Bouterse de grondenrechtenconferentie heeft afgebroken.


"Het is gebruikelijk dat Inheemsen en Marrons zich terugtrekken tijdens een krutu en dan een standpunt kenbaar maken. Daar is niks mis mee", aldus Jabini zaterdag na het mislukken van de grondenrechtenconferentie op Colakreek tegenover journalisten. Hij spreekt, na de sluiting van de conferentie, samen met enkele kopstukken van de Marrons en Inheemsen de binnenlandbewoners toe.


Geen schending grondwet
In artikel 41 van de grondwet staat: "Natuurlijke rijkdommen en hulpbronnen zijn eigendom van de natie en dienen te worden ingezet in de economische, sociale en culturele ontwikkeling. De natie heeft het onvervreemdbaar recht om volledig bezit te nemen van de natuurlijke hulpbronnen, ten einde deze aan te wenden ten behoeve van de economische, sociale en culturele ontwikkeling van Suriname." Jabini zegt dat de binnenlandbewoners niet tegen deze bepaling zijn. Zij willen dat wanneer de regering in hun leefgemeenschappen concessies weggeeft of projecten uitvoert er daarover gesproken wordt. Er moet een compensatie komen, zoals dat nu ook gebeurt.


Jabini legt uit dat het gaat om het vastleggen van de rechten van de binnenlandbewoners. Daarvoor wordt gevraagd een artikel toe te voegen aan de grondwet en de wetgeving aan te passen. "Het is ook een kwestie van onderhandelen. Wij hebben een zienswijze en hebben die kenbaar gemaakt. Wij hebben eerlijk onze mening gegeven zoals de president dat heeft gevraagd. Steeds hebben wij gezegd dat de conferentie niet goed wordt voorbereid maar hier is geen aandacht aan besteed. Wij gaan geen dingen accepteren die ons opgelegd worden", benadrukte Jabini.


Discussie in DNA
"Als de president alleen ons standpunt doorstuurt naar De Nationale Assemblee zal er niet echt een discussie ontstaan. Dan is het een ingekomen stuk", zegt Jabini. Hij vindt dat er een wetsvoorstel naar het parlement zou moeten gaan, dan kan er diepgaand worden gediscussieerd.


Jabini stelt dat de Marrons en Inheemsen hun standpunt kenbaar hebben gemaakt. Hierover had verder gediscussieerd moeten worden. Oplossingen worden volgens hem niet gevonden in werkgroepen, zoals de commissie van de conferentie gepland had. "Maar wij hebben niet gezegd dat wij niet willen deelnemen in de werkgroepen. Dat was de conclusie van de conferencier", benadrukt Jabini. Hij vindt het jammer dat zaken terug zijn bij het beginpunt, maar gelooft erin dat via dialoog tot een vergelijk kan worden gekomen.

Keine Kommentare: