Sonntag, 23. Oktober 2011

Starnieuws - Verklaring president Colakreek: Suriname verliest


22 Oct, 22:25
1e90d91e0e4d16ab29cec253d9d99fc9.jpg
President Desi Bouterse besloot de grondenrechtenconferentie af te breken. Ministers en vicepresident Robert Ameerali tijdens de sluiting van de conferentie. (Foto: Ramon Keijzer)
Na overleg met president Desi Bouterse is vanmiddag een verklaring voorgelezen op de grondenrechtenconferentie in Colakreek. De conferentie werd voortijdig afgebroken. Suriname verliest, concludeerde het staatshoofd. Hij belegt zondagmiddag om half vier een persconferentie over deze kwestie.


Het kabinet van de president gaf vanavond het volgende persbericht uit:


De grondenrechten conferentie die op 21 en 22 oktober 2011 te Colakreek werd gehouden heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Naar aanleiding van een gezamenlijke verklaring voorgelezen door kapitein Lewis namens alle inheemsen en marronvolken heeft de president D.D. Bouterse besloten het grondenrechtenvraagstuk aan De Nationale Assemblee voor te leggen.


In de verklaring afgelegd door kapitein Lewis komen onder meer de volgende punten voor:
*Ons standpunt is dat we eigendomsrechten willen met alles erop en eronder. We willen niet een soort halve eigendom of verzwakt eigendom. Stedelingen krijgen toch ook geen zwak eigendom op eigendomspercelen?
*We zijn voor ons bestaan afhankelijk van de natuurlijke hulpbronnen in ons gebied.
*Het Saamaka vonnis heeft ook al erkend dat grondenrechten inhouden, inclusief de rechten over de natuurlijke hulpbronnen waarvan de bewoners afhankelijk van zijn voor hun overleving en bestaan.
*We willen permanente eigendomsrechten en geen tijdelijke rechten die na een tijdje vervallen.


Verklaring
Na het bekend worden van het standpunt van de Inheemsen en Marronvolken heeft de organiserende commissie namens de president de volgende verklaring aan de conferentie voor gehouden:
De organiserende commissie heeft de gezamenlijke verklaring namens alle Inheemsen en Marronvolken, hedenmorgen afgelegd door kapitein Lewis, aangehoord.
De gezamenlijke verklaring bleek geen ruimte te bieden voor verdere discussie, gezien de zware ondersteuning vanuit de zaal en de definitieve en principiële wijze waarop deze verklaring is voorgelezen.
Tevens is gebleken dat u middels handopsteking geen werkgroepen meer wenste.
Op basis hiervan is het programma van de conferentie, vanaf het tijdstip na de verklaring, herzien.
Deze drastische ommekeer van de conferentie moest besproken worden met de president.
De president heeft, na de rapportage van de organisatie commissie aangehoord te hebben, verklaard respect te hebben voor hen die gewerkt hebben aan de gezamenlijke verklaring.
De president heeft vastgesteld dat de gezamenlijke verklaring lijnrecht staat tegenover voorstellen gebracht tijdens de presentaties voor het gezamenlijk vast te stellen stappenplan voor duurzame ontwikkeling.


Voorleggen aan DNA
Gelet op het feit dat nagenoeg bijna iedereen die in de zaal zat akkoord is gegaan met de gezamenlijke verklaring heeft de president als goed democraat besloten uw wil te respecteren en uw gezamenlijke verklaring mee te nemen en voor te leggen aan DNA.
De door de president op de conferentie ondersteunde voorstellen, ter bescherming van de woon- en leefgebieden van de Marrons en de Inheemsen, in het kader van nieuwe wettelijke regelingen, komen hierdoor te vervallen.


De president buigt zijn hoofd voor het democratisch proces en heeft aangegeven dat de staande ovatie hem niet is ontgaan. Het tien maanden lange voorbereidend werk ter voorbereiding van de conferentie is dan waarschijnlijk vruchteloos geweest.
Een dergelijk zwaarwichtig politiek besluit is niet een aangelegenheid van een regering alleen.
Op basis van het uitgangspunt dat dit een nationale zaak is zal daarom aan DNA, die het volk vertegenwoordigd, gevraagd worden om een uitspraak te doen.


Er is hard gewerkt, desondanks buigen wij ons hoofd voor de democratie.
De president heeft aangegeven het niet meer nodig te achten verder nog aanwezig te zijn op de conferentie.
De president beoordeelt deze nieuw ontstane situatie als een ernstige terugslag daar er hierdoor alleen verliezers zullen zijn. Suriname verliest .

Keine Kommentare: