Montag, 24. Oktober 2011

'Manipulatie' nekt succes Grondenrechten conferentie

De Ware Tijd - 'Manipulatie' nekt succes Grondenrechten conferentie

door Eliézer Pross

24/10/2011


Paramaribo - “Wie denkt dat wijsheid duur is, weet niet hoe duur domheid is,” luidt de keiharde boodschap die President Desi Bouterse gisteren onomwonden stuurde naar vertegenwoordiger Carlo Lewis, van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden (VIDS). Zijn organisatie coupte de eerste officiële grondenrechten conferentie van het afgelopen weekend met een resolutie die ‘lijnrecht tegenover de grondwet staat’, waardoor het geheel vroegtijdig werd afgeblazen door het staatdshoofd.

Onmogelijke eisen
Hoewel het document in grote lijnen aanvaardbare wensen bevat, zijn er volgens Bouterse ‘onmogelijke’ eisen in, die de natie zouden kunnen schaden. Er wordt namelijk gesproken over ‘zelfbeschikkingsrecht’ en eigendomsrecht’ op alles wat ‘boven en onder de grond’ in hun woongebieden is. Met het laatste wordt vooral gedoeld op natuurlijke hulpbronnen als goud en bauxiet. De president geeft aan dat hij zich absoluut niet hiermee kan verenigen. Aangezien de dignitarissen met ‘veel fanfare en tamtam’ instemden met het document, liet de president in een verklaring weten dat het document voorgelegd zal worden aan het parlement, waar de vertegenwoordigers van de totale bevolking zich erover zullen uitspreken.

Manipulatie
“Ik kan u zeggen dat wanneer dit document het parlement bereikt, het niet zal worden geaccepteerd. Dan zijn wij weer vijftien jaren achter”, zei Bouterse tijdens een gisteren belegde persconferentie. Wat de woede van de president aanwakkerde, was het feit dat haast alle aanwezige dorpshoofden, kapiteins en stamhoofden (granmans) het gewraakte document hadden ondertekend, terwijl alle indicaties aangaven dat iedereen tevreden was met de afspraken die gaandeweg tot stand kwamen.

De president schetst een beeld van ‘manipulatie’ en voor de gek houderij als in rekening wordt gebracht, dat de stamhoofden het document ondertekenden, luttele momenten nadat zij de regering en de Commissie Grondenrechten(CGS) de hemel in hadden geprezen over het voortreffelijk werk dat gedaan wordt om eindelijk te zorgen voor een oplossing van het decennia oude vraagstuk.
De president vroeg zich af of de samenstellers van de verklaring wel enig iedee hadden wat ‘zelfsbeschikkingsrecht’ inhoud, en dat zij zulke internationale begrippen niet klakkeloos moeten overnemen. Ook CGS-voorzitter, Jennifer Van Dijk-Silos, wees erop dat de VIDS en overige leiders van de binnenlandse gemeenschap, zich niet moeten laten manipuleren door buitenlandse advocaten en organisaties die hun systemen in Suriname willen laten doordringen. “Wij moeten een oplossing hebben die voor Suriname werkt”, zegt zij. Zelfsbeschikkingsrecht zou wel voor Peru hebben gewerkt, omdat daar de meerderheid voor 90 procent uit inheemsen bestond, die onderdrukt werden door de blanke minderheid. De inheemse en marron broeders zijn samen 17 procent van de bevolking en moeten Suriname delen met meerdere ethnische groepen.
De coalitietop is gisteren in spoedberaad geweest, vooraf van een persconferentie over het onderwep. Paul Somohardjo: “Als de president had ingestemd met deze eisen zouden wij van de coalitie hem tot orde roepen, omdat de zaken in strijd zijn met de grondwet.
De grondwet zegt dat alle mineralen en delfstoffen eigendom zijn van de natie. Er zijn genoeg voorbeelden: toen men olie vond in Saramacca en Tambaredjo moesten de mensen verhuizen, omdat het in het belang van de natie was. Hetzelfde gebeurde met bauxiet op Paranam en met water op Republiek.”
Minister Linus Diko van Regionale Ontwikkeling stak zijn kritiek over de kwestie tegenover de Ware Tijd, niet onder stoelen of banken: “De marron en inheemse leiders moeten een totale herevaluatie doen van de manier waarop zij zaken aanpakken. U moet weten wie u de handen toesteekt. In plaats dat u die hand afsnijdt, grijpt u het liever aan.”-.

Keine Kommentare: