Montag, 24. Oktober 2011

Traditioneel gezag voelt zich beledigd

NoSpang - Suriname Network Online

Paramaribo - Het traditioneel gezag vindt de wijze waarop de tweedaagse grondenrechtenconferentie is beëindigd, teleurstellend en beledigend naar het binnenland toe. Middels het voorlezen van een verklaring van de president kwam er een vroegtijdig einde aan de grondenrechtenconferentie. In de verklaring gaf de president aan niet langer aanwezig te willen zijn op de conferentie. De presidentiële verklaring was het directe gevolg van een gezamenlijke verklaring, voorgelezen door kapitein Carlo Lewis namens de marrons en inheemsen. Hoofdkapitein van de Kwintie’s, Harold Souvenier: “Ik ben God dankbaar dat bepaalde van de granmans al weg waren.

Ik weet niet hoe de rest van de granmans is vertrokken met deze schande. We zijn geroepen naar Para voor het bijwonen van de conferentie en als het zo wordt beëindigd dan voelt het niet prettig aan. Wij binnenlandbewoners zijn een gerespecteerd volk. Onze traditie leert dat wij groot en klein moeten respecteren, zo ook de president. Wij hadden gehoopt dat elk van ons tevreden huiswaarts zou keren.

De wijze waarop de conferentie is geëindigd, lijkt alsof de door ons aangestelde commissies niet door de president werden geaccepteerd. Wij willen ons recht hebben. Als je recht hebt, kan je dat eisen. Maar als het iets is waarnaar je verlangt, moet je er een verzoek voor doen. Wij van het binnenland zullen niet stilzitten.”

Hugo Jabini, woordvoeder van de Vereniging van Saramaccaanse Gezagsdragers (VSG), zegt dat hij een veel betere afsluiting had verwacht. “Ik had geen oplossing verwacht, maar op zijn minst een gezamenlijk vertrekpunt vanwaar wij verder zouden gaan en een bepaald pad zouden bewandelen. Sinds de aanduiding in het programma waren wij het niet mee eens dat alle stammen apart zouden praten.

Na de presentatie van de eerste dag hebben wij een rode draad gevonden om met een gezamenlijke verklaring uit te komen.” De marrons en inheemsen willen erkenning van hun eigendomsrechten op de gronden waarop ze eeuwenlang gewoond hebben. Ze willen geen gebruiksrechten met het risico dat de gronden weer vervallen in de boezem van de overheid.

Dertien vertegenwoordigers van het traditioneel gezag tekenden de resolutie zoals voorgelezen door kapitein Lewis. In de verklaring zegt de president respect te hebben voor de collectieve verklaring, maar dat die lijnrecht staat tegenover het stappenplan voor duurzame ontwikkeling.
(N.Hoever)

Keine Kommentare: