Mittwoch, 4. April 2012

Tegenstanders amnestiewet worden mond gesnoerd door voorzitter Assemblee – Selectieve democratie in Assemblee

Obsession Magazine

Tegenstanders in de Nationale Assemblee worden door de voorzitter, mevrouw Jennifer Simons, de mond gesnoerd. Indieners van het wijzigingsvoorstel van de amnestiewet voeren woensdag 4 april het woord en betogen waarom zij voor een hernieuwde amnestiewet zijn. Essentie van die betogen is dat zij ‘verzoening’ willen en ‘vooruitgang’ voor het land. Zij willen de ogen sluiten en weglopen voor de moorden op vijftien onschuldigen op 8 december 1982 en de vervolging van de verdachten van die moorden, waaronder huidig president Bouterse.

Tegenstanders van het voorstel mogen slechts een minuut reageren op hetgeen bijvoorbeeld door Ricardo Panka en Andre Misiekaba is betoogd. Natuurlijk hebben tegenstanders al uitgebreid kunnen reageren een dag eerder, tijdens de openbare vergadering van dinsdag 3 april. Maar, op woensdag 4 april zijn het de indieners van het wijzigingsvoorstel van de amnestiewet die hun verhaal houden.

Het spreekt voor zich dat de oppositie zich genoodzaakt voelt om uitgebreid in te gaan op de woorden van de indieners. Zo reageerde het Assembleelid Harish Monorath van Nieuw Suriname fel op opmerkingen van Misiekaba dat de rechterlijke macht niet onafhankelijk zou zijn. Maar, ook Monorath kon niet langer dan slechts een minuut zijn opmerkingen maken. Misiekaba liet onomwonden weten dat de 8 decembermoorden onder geen enkel beding geplaatst kunnen worden onder mensenrechtenschendingen.

Van Assembleeleden die een minuut spraken en dreigden langer te spreken, werd door mevrouw Simons prompt de microfoon uitgeschakeld daarbij het woord ‘sorry’ mompelend.

Van enige democratie in de Nationale Assemblee is nauwelijks sprake. Er heerst selectieve democratie in het Surinaams parlement. De indieners van het wijzigingsvoorstel mogen daarentegen ongestoord hun verhaal doen, zonder enige tijdrestrictie. Misiekaba komt over als een wijsneus die zijn uiterste best doet om iedereen te doen laten geloven dat het nu tijd is voor verzoening. De NDP’er wil echter niets meer en niets minder dan het buiten schot houden van zijn leider, Desie Bouterse. Maar hij en zijn collega-indieners durven het niet aan om oprecht te zijn. Zij verschuilen zich achter ‘de ontwikkeling en voortgang’ van Suriname.

Triest is dat hij zelfs op een moment in zijn betoog het verleden van de overleden Nederlandse Prins Bernhard er aan de haren bij trok. Daaruit blijkt dat hij nauwelijks valide argumenten heeft voor het wijzigen van de amnestiewet. Ook Mandela en De Klerk  – Zuid-Afrika – werden naar voren getrokken door de jonge Misiekaba. Na de behandeling van de amnestiewet is de Surinaamse democratie zwart geworden…..

(Red. Obsession Magazine)

April 4, 2012

Keine Kommentare: