Sonntag, 1. April 2012

Open brief: Het volk moet ons land redden

Starnieuws 01 Apr, 14:30

Het volk moet ons land redden van een dreigende internationale veroordeling en de schande die wij zullen begaan. Bovenal moeten wij de scheiding der machten te allen tijde handhaven. Suriname wordt steeds meer in een negatief daglicht geplaatst. Hebben wij geen respect voor het rechtssysteem? Gedogen wij mensenrechtenschendingen? Blijkbaar doen onze leiders dat wel, maar dat betekent niet dat wij dit ondersteunen.

Het zou ons niet verbazen als een groot deel van de Mega Combinatie het liever ook niet zou hebben. Maar de aanhangers van de Mega Combinatie zijn in een vervelende positie en het deel dat tegen is, houdt zich stil. Wij willen hen en de rest van het volk oproepen om gezichtsverlies te voorkomen en de grondwet te beschermen. De NDP kan veel beter dan dit zijn, maar nu riskeert deze partij voor altijd het stigma te dragen van de partij die mensenrechtenschendingen gedoogd en daarbij ook nog onze grondwet heeft geschonden. Er staan dan wel heel veel schendingen op jullie geweten. In principe geldt dit ook voor ons, alle Surinamers, als wij dit niet voorkomen.

De NDP is een dynamische partij met veel potentie, maar helaas wordt deze belemmerd door de agenda en de grip van de ‘grote Bazen’; Bazen die heel veel op hun geweten hebben. Een groot deel van het volk weet dit, en zal dat nooit los laten. De NDP zou dus veel meer kunnen groeien en voor ons land betekenen als ze loslaat van deze bevlekte Bazen. Zoals wij gemerkt hebben, hebben veel gerespecteerde kernfiguren, hun principes en integriteit ook verloren. Jammer! Op allerlei manieren trachten zij de realiteit te verdraaien.

Ondertussen is er heel veel tegengeluid geuit vanuit verschillende hoeken, en toch willen onze leiders de verdachten van mensenrechtenschendingen beschermen. Koste wat het kost. Grondwet opzij, internationale verdragen opzij, principes opzij. Wel, dat geldt niet voor ons en wij hopen dat wij kunnen spreken namens een groot deel van de Surinamers. Wij, een groep studenten en pas afgestudeerden, hebben een facebookpagina aangemaakt. Steun onze pagina
www.facebook.com ReDSu door op 'like' te klikken. Als wij genoeg ondersteund worden, zullen wij dit internationaal kenbaar maken om deze schande in te perken. In de meest optimistische situatie, kunnen wij elkaar inspireren om op te komen voor onze toekomst, voor de generaties die volgen. Vergeet niet dat als wij al deze moorden en martelingen tussen 1980 en 1992 gedogen, er niet zo veel overblijft van het ontmoedigingseffect dat justitie zou moeten hebben op opkomende criminelen. Het maakt ons niet uit welke partijen ons land besturen, zolang we niet overgaan tot het gedogen van misdaden, vooral geen moorden, martelingen en andere schendingen van mensenrechten en vooralsnog het schenden van onze eigen rechtsstaat.

“True peace is not merely the absence of tension: it is the presence of justice.” Martin Luther King, Jr
No Justice, No Peace

De initiatiefnemers van ReDSu
Denny Teng, Sandra Taa en Faiza Rehmann

Keine Kommentare: