Freitag, 6. April 2012

Amnestiewet en lijdenstijd: Barrabas en de Farizeeën

Starnieuws 
06 Apr, 12:35
55e6dc4edb7001735c02dfb5161f1dee.jpg
Het is te hopen dat de kracht van de rechtsstaat ook sterker blijkt te zijn dan die van de parlementaire dictatuur. Het is misschien niet zomaar dat de amnestietoestand gebeurde midden in de Lijdenstijd, waarin het lijden en sterven van Jezus Christus wordt herdacht. Dit zegt Marten Schalkwijk in een exclusieve bijdrage op Starnieuws. 

De afgelopen twee weken is Suriname in de ban geweest van de amnestiewet. Het is een duidelijk scenario gebleken vanuit de koker van Machiavellaanse machthebbers, daders en inmiddels medeplichtige parlementariërs die lak hebben aan de rechtsstaat, lak aan de rechterlijke macht, lak aan de waarheid, en nog meer lak aan de slachtoffers, nabestaanden en aan een ieder die recht boven onrecht prevaleert. Schokkend zo een initiatiefwet! Maar het is niet zo schokkend als wat er zo een 2000 jaar geleden gebeurde toen het volk gilde “Weg met Jezus, laat ons Barrabas los”.

Lijdenstijd
Het is misschien niet zomaar dat de amnestietoestand gebeurde midden in de Lijdenstijd, waarin het lijden en sterven van Jezus Christus wordt herdacht. Het dieptepunt van de lijdenstijd is de kruisiging van Christus op vrijdagmiddag (Goede Vrijdag) rond 3 uur. Christus, die blinden weer liet zien, doven weer liet horen, lammen liet lopen, psychisch gestoorden beter maakte, en zelfs demonen uitdreef. Why do bad things happen to good people? Christus, een man zonder zonde! Waarom koos het volk voor Barrabas en niet voor Jezus? Waarom kiest men voor Bouterse en niet voor de Rechtsstaat?

Farizeeën 
Het blijkt dat niet het volk Christus gekruisigd heeft, maar dat er sprake was van een complot, waar de gewone burger niets van wist. Christus wilde eerlijkheid, integriteit, transparantie en zuivere motieven, maar dat wilden de machthebbers niet. Koning Herodes had Johannes de Doper al laten onthoofden, omdat die hem had aangesproken op zijn overspelige relatie met de vrouw van zijn broer. Nu spanden de politieke en religieuze machthebbers samen om Christus te vermoorden. Maar Jezus trok zich er niets van aan en ging voor rechtvaardigheid en vertelde daar vele gelijkenissen over. De Farizeeën misleiden het volk, maar Hij ontmaskerde hun aard. “Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder vanaf het begin en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen” (Johannes 8 vers 44). Geen wonder dat ze hem wilden vermoorden, en geen wonder dat men de rechtsstaat om zeep wil helpen, want duisternis kan niet tegen het licht van de waarheid en gerechtigheid.

De rechtsstaat is voor God heilig, want God is een rechtvaardige God die het onrecht bestraft en degene die recht doet prijst en beloont. De initiatiefnemers hebben de afgelopen weken echter alles wat recht is krom gepraat. Zij stellen dat het beter is om dader(s) zonder vorm van proces vrij te laten dan de rechtsstaat te versterken. Ze fluisteren via Info Act en de staatsmedia het volk allerlei onwaarheden en halve waarheden in, zodat men maar voor Barrabas zou kiezen. Farizeeën zijn het die zich schijnheilig voordoen alsof ze het beste met het volk voor hebben, terwijl ze moedwillig een vloek (kunu) over datzelfde volk uitgieten. “Gij zult niet doden”, en andere geboden waarop de rechtsstaat gefundeerd is tellen bij hen niet mee in hun pogingen om Barrabas vrij te krijgen. Ze bespotten en martelen de rechtsstaat. “Pas op voor de huichelarij van de Farizeeën”, waarschuwde Jezus zijn volgelingen.

Geen verzoening zonder schuldbelijdenis 
Christus hield de mensen een pad voor om op een goede manier met elkaar te leven en zich met God te verzoenen. Hij betaalde de prijs om anderen te verlossen met zijn leven. Voor die verzoening was altijd eerst zondebesef en schuldbelijdenis nodig. De initiatiefnemers van de amnestiewet doen alsof ze niets weten van het correcte proces dat kan leiden tot verzoening. Zij vertellen moedwillig dat eerst alle zonden vergeven moeten worden en de dader daarna zelf kan beslissen of hij nog ooit schuld belijdt of de waarheid vertelt.

Ook hier is de rechtsstaat en de leer van Christus gemarteld en krom gebogen. Jammer genoeg hebben de Farizeeën in de Assemblee ons land veel schade toegebracht, zowel nationaal als internationaal. Ze deden schijnheilig voorkomen alsof het ging om eenheid en ontwikkeling, terwijl hun acties de grootste polarisatie van de afgelopen 10 jaar teweeg hebben gebracht. Ze hebben dus ronduit gelogen omtrent de doelen van de amnestiewet, want de verzoening is verder weg dan ooit.

Vrienden van de rechtsstaat 
Net zoals de familie en vrienden van Christus op Goede Vrijdag bij het kruis stonden te huilen om dit onschuldig slachtoffer, zo hebben de vrienden van de rechtsstaat in deze Lijdenstijd veel verdriet over de kruisiging door 28 assembleeleden. Op dinsdag a.s. wil men via een stille protestmars een soort begrafenisstoet vormen om de overledene eer te bewijzen. De machthebbers rolden een grote steen voor het graf en lieten het bewaken door militairen. De vrienden dachten dat het met de kruisiging en begrafenis van Christus was afgelopen. Wie schetste hun verbazing dat Christus op de derde dag (Paaszondag) uit de dood opstond. Het is te hopen dat de kracht van de rechtsstaat ook sterker blijkt te zijn dan die van de parlementaire dictatuur.

Gelukkig is het aantal vrienden van de rechtsstaat groter gebleken dan de vijanden van de rechtsstaat gedacht hadden. Dat geeft de burger toch weer moed. En tenslotte kunnen we ons afvragen wie in dit verhaal dan wel de echte Judas is. Het kan geen Roozendaal zijn, zoals Bouterse beweert, want Judas kwam uit het kamp van Jezus en niet van Barrabas. Het moet dus iemand zijn die de rechtsstaat verraden heeft en niet iemand die door de waarheid is vrijgezet. Of zijn er 6 of zelfs 28 Judassen?

Prof. dr. Marten Schalkwijk
Een volgeling van Christus en van de Rechtsstaat

Keine Kommentare: