Donnerstag, 14. März 2013

VN onnodig in ongewis over kwiksituatie

DWTonline.com


VN onnodig in ongewis over kwiksituatie

14/03/2013 - Astrid van Oosterum
PARAMARIBO - Ondanks het feit dat er al jaren verschillende onderzoeken zijn gedaan naar kwik in Suriname, is dit niet bekend bij de milieutak van de Verenigde Naties (Unep). “De Unep heeft nu ten onrechte de indruk dat er niets gedaan is”, zegt Paul Ouboter, hoofd van de Nationale Zoölogische Collectie (NZCS) en het Centrum voor Milieuonderzoek (CMO) van de Anton de Kom Universiteit.
"Sinds 1998 doen wij systematisch kwikmetingen verspreid over het hele land."
De krant heeft de hand weten te leggen op een brief aan de VN-instantie die in augustus 2012 verzonden is door de directeur van Milieu (ATM), Henna Uiterloo. Daarin schrijft zij dat er alleen landelijke gegevens zijn verzameld over de bauxiet- en olie-industrie. "Suriname heeft vermoedelijk kwik in de lucht, het land en water veroorzaakt door industriële activiteiten, zoals mijnbouw, energie, ambachtelijke mijnbouw, kleinschalige goudwinning en de raffinage-industrie, afvalverwerking, medisch gebruik (inclusief tandheelkunde) en andere menselijke activiteiten. Ten aanzien van gegevens over de hierboven genoemde sectoren kan worden gezegd, dat er geen nationale gegevens over uitstoot zijn, behalve in de bauxietmijnbouw en olieraffinaderij."
Uiterloo verklaart haar brief door uit te leggen dat er inderdaad verschillende onderzoeken zijn gedaan, maar zonder nationale structuur. "Om resultaten te presenteren aan Unep moeten we gegevens presenten die gestructureerd verzameld zijn."
Volgens de milieudirecteur hebben tot op heden verschillende individuele instanties - los van elkaar en op verschillende wijzen - informatie verzameld. "Het gaat er niet om dat we geen data hebben, maar dat die op verschillende momenten en manieren zijn vergaard."
Onderzoek
Ouboter: "De kaart is nog niet helemaal ingevuld." Toch is hij het niet eens met het argument van Uiterloo. "De Unep heeft nu de indruk dat er niets bekend is over de situatie, terwijl er een redelijk overzicht is van zestig verschillende locaties verspreid over het land." Het team van Ouboter doet op deze plekken kwikmetingen in water, vis, het bodemsediment en in de bossen die met regen onder water komen te staan.
De universiteit is overigens niet de enige instantie die onderzoek doet of heeft gedaan in Suriname. Van 1997 tot 1998 werd in vijf gebieden een project uitgevoerd door de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) met consultants en de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst. In 2001 is er een studie over ontbossing en regeneratie van bos als gevolg van de kleinschalige goudmijnbouw uitgevoerd. In 2005 vond er een studie plaats in midden- en West-Suriname. Het rapport van World Wildlife Fund (WWF) 'Mercury polution in the Greenstone belt' uit 2007, toont aan dat er vermoedelijk ook in de bovenloop goudactiviteiten met kwik plaatsvinden.
Uit onderzoek, verricht door Dennis Wip van de universiteit, is gebleken dat kwikdampconcentraties nabij goudopkoopzaken in Paramaribo de internationale norm veelal overschrijden. En onlangs meldde het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) dat de eerste resultaten van kwikonderzoek bij binnenlandbewoners al binnen zijn. Deze en andere onderzoeken die gedaan zijn, worden dus niet gebruikt bij het presenteren van de stand van zaken rondom kwik bij Unep.
Vandaag houdt het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) een seminar over het kwikverdrag van de VN. Ouboter zal daarbij ook een presentatie geven. Het seminar zal de mogelijkheid om toe te treden tot dit verdrag bespreken. Het VN-akkoord moet kwikverontreiniging terugdringen door verspreiding van het uiterst giftige metaal aan banden te leggen.-. 

Keine Kommentare: