Montag, 11. März 2013

Onderzoek naar kwik bij bewoners binnenland

DWTonline.com


Onderzoek naar kwik bij bewoners binnenland

11/03/2013 05:59 - Gilliamo Orban
Vooral kleine goudzoekers gebruiken kwik bij de goudwinning waardoor het milieu vervuilt. BOG onderzoekt wat de gevolgen hiervan zijn voor de bewoners in de buurt van de goudvelden
Vooral kleine goudzoekers gebruiken kwik bij de goudwinning waardoor het milieu vervuilt. BOG onderzoekt wat de gevolgen hiervan zijn voor de bewoners in de buurt van de goudvelden Foto: Annelies Brinkman  
PARAMARIBO - Door bij de bewoners van het binnenland monsters te verzamelen, brengt het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) in kaart welke dorpen als risicogebied van kwikvervuiling gezien moeten worden. De afgelopen tijd heeft BOG monsters verzameld van haar en nagels van mensen in Boven-Suriname en Marowijne.
Om vergelijkingsmateriaal te hebben heeft BOG ook monsters genomen bij het BOG-personeel in de stad. Het resultaat wordt vergeleken met de uitkomst van het binnenland.
BOG-directeur Lesley Resida geeft aan dat er al resultaten bekend zijn van het onderzoek. Maar hij wil die nog niet prijsgeven. "We gaan meer monsters van dezelfde gebieden analyseren. Daardoor zullen we een beter resultaat hebben", aldus Resida.
Om de kosten van het project in de hand te houden gaat de gezondheidorganisatie samenwerken met onder meer de Medische Zending en de commissie Ordening Goud Sector. De bedoeling is dat werknemers van deze organisaties een training krijgen hoe ze monsters moeten verzamelen. De plaatsen in het binnenland, waar kwik wordt gebruikt bij de goudwinning, komen het eerst aan de beurt.

  • Erlan Sleur · Voorzitter at Foundation ProBioS
    Resultaten zullen ze nooit vrijgeven omdat de situatie nu al schrikbarend is. BOG denk nu na al die jaren haar verplichtingen na te komen. Dit heet de put dempen als het kalf al verdronken is. Mensen worden al vele jaren in ons binnenland vergiftigd met kwik maar toen een kwikonderzoeksrapport in 2006 de situatie weergaf, mocht dat NIET gepubliceerd worden door dezelfde BOG en andere instanties van het ministerie van volksgezondheid. Wie denkt BOG voor de gek te houden?
    • Jerry Karijosemito ·  Top Commenter
      Haha..Resi, wil resultaten nog niet prijsgeven maar geeft alvast de onkosten door die "gemaakt"zijn?

    Keine Kommentare: