Freitag, 15. März 2013

Kwikdamp Paramaribo overschrijdt internationale normen


Starnieuws 15 Mar, 06:00

7dbb19d11d3d70353dc3a7e5c202f3d1.jpg
De kwikdamp in de omgevingslucht van Paramaribo overschrijdt al jaren de grens van internationale normen en standaarden. “Er is liever gisteren dan vandaag actie nodig”, zegt onderzoeker Dennis Wip van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, die in de afgelopen jaren twee maal per week metingen doet in de hoofdstad. Wip onthult dat de overmatige kwikdamp niet zozeer het gevolg is van de activiteiten van goudbedrijven in Paramaribo, maar van raffinaderijen, en processen in mijnbouwindustrie.

Volgens Wip produceert Paramaribo als kleine stad het zesvoudige aan kwikuitstoot dan een van de meest vervuilde steden in China. “Wat we moeten doen, is instanties als arbeidsinspecties gezondheidsinspecteurs en het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (Nimos) laten zorgen voor regelgeving en normen voor de productie en uitstoot van kwik”, zegt Wip. Volgens hem staan medewerkers in de raffinage én goudsector, maar ook personen die met de activiteiten niet te maken hebben bloot aan ernstigere gezondheidsgevaren.

Milieuwet met standaarden
Wip die donderdag een van de sprekers was op het eendaags seminar van het Nimos om het gebruik van kwik maximaal te reduceren, zegt aan Starnieuws dat vaker metingen te hebben gedaan in Paramaribo van tussen de 7000 tot 8000 nanogram per kubieke meter. Dit terwijl de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) praat over 1 microgram of 1000 nanogram per kubieke meter. De wetenschapper zegt dat hierdoor de gezondheid van mens en de vervuiling van het milieu zonder meer onder druk komen te staan. Volgens hem is het nu dringend tijd dat er eindelijk een milieuwet komt met standaarden, waardoor bedrijven en personen in de mijnbouwindustrie juiste richtlijnen hebben.

Ook zijn collega Paul Ouboter, hoofd van de Zoölogische collectie van Suriname, heeft op het seminar gewezen op de vele metingen en onderzoekingen die hebben plaatsgevonden in Paramaribo en elders in het land. Ouboter weerspreekt dan ook een bericht van het ministerie van Arbeid, Technologische ontwikkeling en Milieu als zou er geen metingen worden verricht en geen data voor handen zijn. Wip zegt dat het kookpunt van kwik pas bereikt wordt bij een temperatuur van 357 graden Celsius, maar dat al bij een temperatuur van 39 graden er verdamping plaatsvindt. Contact met de huid, inademing via de longen en aantasting van hersenen en zenuwen zijn ernstige gevolgen waaraan de gemeenschap is blootgesteld. Symptomen die vaak genoeg geconstateerd worden zijn onder andere, blijvende beschadiging van zenuwstelsel, hallucinatie, overdreven emotionele reacties, zelfmoordneigingen en ook vroege beëindiging van zwangerschappen.

Wilfred Leeuwin 

Keine Kommentare: