Dienstag, 1. November 2011

China en Taiwan grootste afnemers Surinaams hout

Dagblad Suriname
Geplaatst: 01/11/2011
Paramaribo -  Suriname heeft in het afgelopen jaar 54. 157 kubieke meter aan hout en houtproducten geëxporteerd met een totale exportwaarde van US$ 8.299.977 dollars. Dit vermeldt het rapport: ‘Analyse Bosbouwsector 2010’ van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). De belangrijkste afzetmarkt van Surinaams hout is Azie. Deze regio heeft 84% van de totale geëxporteerd hout van Suriname afgenomen. Met respectievelijk 53 en 14 procent van de exporten zijn China en Taiwan de grootste afnemers van Surinaams hout in deze regio. Rondhout is het belangrijkste houtassortiment dat geëxporteerd is naar Azie met een volume van 44.093 kubieke meter, met een waarde van US$ 5. 307.380. 

In 2010 hebben meer dan 166 personen en bedrijven houtkapactiviteiten ontplooid in Suriname. Qua productieomvang zijn de volgende vergunninghouders en/ of exploitanten de belangrijkste producenten Epro NV Octagon Group (22.312 kubieke meter), Bron Sawe Djan Abente Gerardus (19.149), Ronny Brunswijk (19.946), Kentie Joko Rudie (14.138), Dynasty Forestry Industry NV (Octagon International NV: 10.943), Suna Lumber Company NV (8. 134) en Nieuwe Houtonderneming Ansoe (8.105). De bijdrage van deze 7 houtproducenten over 2010 bedroeg 44% van de totale rondhoutproductie. Ongeveer 80 procent van het totaal geproduceerd rondhout wordt lokaal verwerkt tot gezaagd hout en triplex. De totale rondhoutproductie is in 2010 ruim 247.377 kubieke meter.

Het belangrijkste houtassortiment dat in deze periode geproduceerd werd, is zaag- en schilhout met een volume van 235.830 kubieke meter. Als gelet wordt op de productie per status terrein, dan blijkt de concessie de hoogste productie 47 % in 2010 te hebben geleverd. De houtkapvergunningen en gemeenschapsbossen hebben een totale productie van 25% geleverd. Uit de reserve terreinen die ter beschikking zijn van de dienst Lands Bosbeheer (LBB) is 14 % van het hout gehaald. In 2010 zijn er 142 geldige houtkapvergunningen uitgegeven met een totale oppervlakte van 2 miljoen hectaren. Van dit aantal zijn er 62 concessies met een oppervlakte van 1,3 miljoen hectaren. Het belangrijkste houtproductiedistrict is Para. Vanuit dit district is 28% van de totale houtproductie gehaald. Verder hebben de districten Sipaliwini, Brokopondo en Marowijne een bijdrage van elk 23%, 21% en 21 % aan de totale rondhoutproductie.


 
▲ BovenDagblad Suriname

Keine Kommentare: