Mittwoch, 21. März 2012

Bouterse’s stilzwijgen opnieuw een bekentenis

Suriname Stemt door Edgar Mampier on the 21 Mar 2012

Bouterse en Van Dijk-Silos, foto RNW/Pieter van Maele
De media staan –zoals was te verwachten– vanmorgen bol van de reacties op de door een aantal DNA-parlementariërs ingediende initiatiefwet ter verruiming van de amnestiewet van 1992. Eén daarvan heeft mij in het bijzonder aangesproken, zij het op een zeer negatieve wijze, en dat is het artikel op Radio Nederland Wereldomroep (RNW). Het vangt aan met te stellen dat in Suriname uiteenlopend is gereageerd op de plannen om de amnestiewet aan te passen, zodat die ook geldt voor de verdachten van de Decembermoorden. Nabestaanden reageren geschokt, anderen vinden het een goede zaak dat president Desi Bouterse gevrijwaard wordt van een gevangenisstraf. In Nederland zijn de reacties vooral negatief.
Dit is te weinig genuanceerd, want het gaat voorbij aan de realiteit dat vriend en vijand het duiden als een overhaaste politieke manoeuvre nu Bouterse daadwerkelijk een veroordeling boven het hoofd hangt. De voorstanders, bijna zonder uitzondering Mega Combinatie-aanhangers, rechtvaardigen dit wetsvoorstel door te benadrukken dat de rust moet terugkeren in dit land. De tegenstanders voeren steekhoudende tegenargumenten aan om te oordelen dat de rechtsstatelijkheid en de Grondwet van Suriname geweld worden aangedaan, mocht deze wet worden aangenomen. Maar echt geschokt was ik eerst bij lezing van het gesprek dat RNW heeft gehad met Jennifer van Dijk-Silos. Hier laat ik RNW aan het woord.
weerloos afgeslacht
RNW in gesprek met Van Dijk-Silos
Juriste Jennifer van Dijk-Silos, hoofd van het Onafhankelijk Kiesbureau en door president Bouterse belast met het opzetten van een Constitutioneel Hof in Suriname, was niet op de hoogte van de plannen. Ze vindt amnestie wel een goed idee. “Ik denk dat Suriname het nodig heeft dat er rust komt rond deze kwestie.” Ze beseft dat het pijnlijk is voor de nabestaanden, maar na 30 jaar is de waarheidsvinding nog nauwelijks op gang gekomen. Van Dijk is voorstander van een waarheidscommissie, maar die keuze is niet gemaakt. “We vonden dat er gestraft moest worden.” Het proces loopt volgens haar uit op een mislukking, omdat er geen bewijzen zijn voor moord.
Er zijn in Suriname vreselijke dingen gebeurd, aldus Van Dijk. Maar ze vindt dat er geen onderscheid gemaakt moet worden tussen de Binnenlandse Oorlog en de Decembermoorden. “De Binnenlandse Oorlog was voor sommige mensen een bevrijding, maar juridisch was het verzet tegen het wettelijk gezag.” Van een juridische truc van president Bouterse wil ze niet weten: “De Assemblée bepaalt. Het is een wet.”
Van Dijk-Silos denkt dat Bouterse oprecht spijt heeft. Dat heeft ze uit zijn eigen mond gehoord. “Maar hij wilde eerst met de nabestaanden praten.” Er is contact geweest, maar de nabestaanden hebben het verzoek voor een gesprek afgwezen. Het is nu tijd voor vergiffenis”, vindt Van Dijk, “dan kan Suriname verder gaan in vrede en harmonie.”
Volstrekt weerloze gevangenen afgeslacht
Dit is een onbegrijpelijke en verwerpelijke opvatting voor een jurist. Hoe bestaat het dat een jurist geen onderscheid wil maken tussen de Binnenlandse Oorlog en de Decembermoorden, afgezien van het feit dat de Binnenlandse Oorlog wellicht verzet te noemen is tegen het wettelijk gezag? Van Dijk-Silos wil zich kennelijk niet bewust maken dat op 8 december –in tegenstelling tot de gebeurtenissen tijdens de Binnenlandse Oorlog– mensen die reeds gevangen genomen en volstrekt weerloos waren, lafhartig zijn gemarteld en afgeslacht zonder enige vorm van proces. Dat is het verschil.
Van Dijk-Silos laadt hiermee de verdenking op zich alsnog minister van Justitie te willen worden onder Bouterse, waarvoor ze eerder al genomineerd was. Indien zo dan is haar timing juist, want bij de in de lucht hangende reshuffeling van het kabinet staat Justitie-minister Misiedjan ook op de tocht. Gelet op haar gesprekken met Bouterse, de door haar aangehaalde spijtbetuiging van Bouterse en haar uitspraak dat we in Suriname moeten kunnen verder gaan in vrede en harmonie, dat alles duidt daar op.
kruisigt hem!
De hamvraag is waarom Bouterse, de NDP, Van Dijk-Silos en aanhangende kliek het vonnis van de Krijgsraad niet willen afwachten? De vraag stellen is hem beantwoorden: omdat ze weten dat Bouterse schuldig is en veroordeeld wordt. Hoe dan ook, de initiatiefwet aannemen is een wederrechtelijke daad. Van Dijk-Silos kan dan wel zeggen dat de Assemblée bepaalt, maar de NDP-poppetjes zijn als was in de handen van Bouterse en helemaal níets meer als ze hem verzliezen. Nogmaals, als het waar is wat Bouterse niet schuldig is, waarom is hij dan niet voor de Krijgsraad verschenen, waarom roept hij zijn NDP-makkers dan niet op om het wild geraas te staken in afwachting van de uitspraak van de Krijgsraad, hij heeft toch immers niets te vrezen? Dat Bouterse ook nu weer zwijgt, werkt mee aan zijn veroordeling.

Keine Kommentare: