Dienstag, 20. Dezember 2011

Starnieuws - Asabina: Elk dorp heeft een hoofdkapitein

Starnieuws
20 Dec, 04:00
8e6d889c92023cc459f46c41e7106f7f.jpg
Ronny Asabina, fractieleider BEP
Ronny Asabina, fractieleider van BEP, onthulde bij de begrotingsbehandeling maandag dat van de 3.000 ambtenaren op Regionale Ontwikkeling (RO)1.667 boslanddignitarissen zijn. "Het is jammer dat partijpolitiek is gaan infiltreren in het traditioneel bestuurssysteem in het binnenland. In Boven Suriname hebt u in elk dorp een hoofdkapitein", aldus Asabina. 

De parlementariër wilde weten hoeveel voordrachten voor de aanstelling van traditionele gezagsdragers de minister op zijn bureau heeft. Hij vroeg de regering of deze gezagsdragers ook capaciteitsopbouw trainingen zullen volgen.

Kwestie West-Suriname 
Asabina vroeg om de visie en het beleid van de regering over het aanstellen en ontheffen van traditionele gezagdragers. "Een situatie die zich nu voordoet is dat de minister van RO recentelijk drie kapiteins en 12 basja’s van West-Suriname middels een nette brief heeft ontheven en wel buiten het traditioneel gezag en de bestaande conventies om."

Het assembleelid stond ook stil bij het grondenrechtvraagstuk. Hij betreurt het dat de conferentie te Colakreek is afgebroken. De politicus vroeg wat de status is van de dit vraagstuk.
In het beleidsjaar 2012 zal het Samakaa vonnis verder worden uitgevoerd. Asabina wil van de regering weten welke delen van het Samakaa vonnis al zijn uitgevoerd en welke delen de overheid denkt uit te voeren in 2012. Ook het verder demarqueren van woongebieden van het Samakaa volk is aangehaald. "Op welke wettelijke gronden is dit proces gebaseerd. Hoe staat het met het demarqueren van woongebieden van andere tribale en inheemsen volken en of stammen?", aldus Asabina.

Decentralisatie 
De fractieleider van BEP zei dat de decentralisatie in onvoldoende mate wordt beleefd door de samenleving. Volgens hem weigeren ministers om te participeren in het districtsbestuur, terwijl ze herhaalde uitnodigingen krijgen van de districtsraad. "Geen enkel district beschikt over een districtsbestuur, maar bepaalde zitten in level 3 en 4. Voorzitter, het gevoel bekruipt ons dat wij in onvoldoende mate beseffen dat het decentraliseren van de besluitvorming tot op het laagste niveau binnen gemeenschappen een belangrijke push geeft voor armoedebestrijding, burgerparticipatie en gemeenschapsontwikkeling. Dus dat de bevolkingsparticipatie en de lokale democratie en lokale economische ontwikkeling bevordert."

Asabina stelde diverse vragen over de decentralisatie. Hij vroeg of het komende jaar alle districtsraden zullen worden ingevuld en wilde weten of er profielschetsen zouden komen. Hij vroeg waarom ministers niet willen participeren. Hoe denkt de regering het spanningsveld dat zich voordoet tussen de regionale organen enerzijds en het traditioneel bestuurssysteem in het binnenland anderzijds te voorkomen.

Keine Kommentare: