Donnerstag, 28. Januar 2010

SkyTV: Editie NL | Kunst van Overleven in Tropenmuseum

n het Tropenmuseum in Amsterdam is nog tot 9 mei 2010 de tentoonstelling 'Kunst van Overleven' te bewonderen. Deze tentoonstelling is geheel gewijd aan de cultuur van de Marrons, zoals ze vroeger, nu en in de toekomst in Suriname leven. Alex van Stipriaan, hoogleraar en Surinamist, leidde ons rond door zijn tentoonstelling. Hij liet zien waarom deze tentoonstelling meer dan de moeite waard is om te bezoeken. Meer informatie over 'Kunst van Overleven' vindt u op www.tropenmuseum.nl.

Kunst van Overleven: Marroncultuur uit Suriname

Het Tropenmuseum organiseert deze winter een grote tentoonstelling over Marroncultuur uit Suriname. Marrons zijn afstammelingen van Afrikanen die door slavenhalers onder dwang naar Suriname zijn gebracht. Daar bevrijdden zij zichzelf uit de slavernij en vestigden zich in het oerwoud. Langs de rivieren bouwden ze een nieuw leven op, met een eigen cultuur: de Marroncultuur. Het Tropenmuseum is het eerste museum dat een grootschalige tentoonstelling wijdt aan deze rijke cultuur. Kunst van overleven is te zien vanaf 6 november 2009 t/m 9 mei 2010.

Donnerstag, 21. Januar 2010

NATRAJTV INDIAN VILLAGE MATTA SURINAM Arowakken tribe Eco tourism

NATRAJTV takes you to the interior of Surinam a visit at the original inhabitants from Surinam the village Matta .The red indians tribe of the Arowakken with their cultural diversity .The captain gives an explanation in the dutch language and footage how they make a secret recipe in the jungle.
Production SHANTI PRAKASH

NATRAJTV CAROLINA ECO RESORT SURINAM.mpg

NATRAJTV Host sunita takes atrip to CAROLINA PLANTAGE through the affobaka road direction riverside at the Suriname river.Following a sightseeing at CAROLINA near Blakka Watra a small eco resort ....

Samstag, 9. Januar 2010

Marcel Pinas - PROJECT MULTI-CULTUREEL-CENTRUM in Moengo


In de periode 1986 – 1992 heeft in Suriname een binnenlandse oorlog gewoed. Voornamelijk het district Marowijne en haar inwoners hebben enorm schade geleden vanwege deze strijd. Politiek heeft toen gebruik gemaakt van de mogelijkheid dat de Jungle Commando, die overwegend uit Marrons werd samengesteld, te plaatsen tegenover de toenmalige militaire dictatuur. .
Het gevolg was dat bijna iedere marron voor vijand werd aangezien en hierdoor vele Marrondorpen in het gebied in brand werden gestoken en vernietigd. De marron gemeenschap raakte hierdoor in een kritieke toestand en raakte achter in haar ontwikkeling.
Bedrijven trokken weg , medische voorzieningen vielen weg , en ontstond werkloosheid met als gevolg dat de meeste mensen naar Paramaribo trokken in de hoop voor een betere toekomst. Het laatste draaide uit op in nachtmerrie.
In de stad kuonden ze niet aan een baan komen, was er geen sprake van adequate huisvesting en belanden tenslotte in getto’s waar criminaliteit een middel van bestaan werd.

Als kunstenaar ben ik de mening toegedaan dat het geen ik heb opgedaan in binnen- en buitenland tijdens mijn studie periode en loopbaan, over moet gedragen dient te worden aan de totale gemeenschap van Suriname. Dit wil ik realiseren doen door het opzetten van een Multi Culturele Centrum te Moengo e.o. in het district Marowijne en het stimuleren van kunst - en cultuurtoerisme in dit district, Moengo.
Ik heb gekozen voor Moengo en haar omgeving om mijn ideeën uit te voeren, omdat ik in deze stad ben geboren en tot mijn dertiende hier ben opgegroeid.
Eveneens heeft het lot van de inwoners van dit district, a.g.v. de binnenlandse oorlog mij erg getroffen.
Ik heb uiteindelijk vrienden bereidt gevonden om samen met mij dit idee uit te werken en tenslotte uit te voeren, welke eveneens ertoe zal bijdragen dat de jongeren creatief bezig gehouden zullen worden en dat dit in de toekomst een bron van inkomen voor hun zal worden, waardoor zij het pad van criminaliteit niet zullen opgaan of zullen verlaten.

Naast het stimuleren van kunst, willen wij op deze manier eveneens een bijdrage leveren, ter bestrijding van de criminaliteit onder de marron jongeren uit deze omgeving. De talent volle jongeren zullen hiermee kunnen worden opgespoord, waardoor zij een degelijke bijdrage kunnen leveren ter verhoging van de traditionele en moderne kunst en deze kunst en cultuurbewust te maken. .
Ook is het de bedoeling om deze geïsoleerde jongeren tegemoet te komen voor wat kunst en cultuur betreft, want niet iedereen beschikt over de nodige middelen om naar de stad te komen voor het verder ontwikkelen van hun talenten.

Marcel Pinas, augustus 2008
Voorzitter Stichting Kibii

Marcel Pinas in Mali


Marcel Pinas komt uit het Marowijne gebied waar de Ndyuka wonen, een van de zes Marronvolkeren van Suriname . Met zijn werk wil hij een bijdrage leveren aan het behoud van de cultuur van zijn volk. Hij maakt gebruik van traditionele technieken, symbolen, motieven en rituelen. Het is zijn intentie om deze symbolen ook in de huidige tijd te bewaren. Pinas heeft zijn kunstopleidingen gevolgd aan het Nola Hatterman Instituut in Paramaribo en aan het Edna Manley College op Jamaica. In 2008 heeft hij de postacademische opleiding aan de Rijksakademie in Amsterdam afgerond.

Marcel Pinas (Suriname, 1971) behoort tot de Ndyuka, een van de Marronvolkeren. De Marrons zijn afstammelingen van gevluchte West-Afrikaanse slaven die in het gebied van de Marowijnerivier zijn gaan leven, waar zij een eigen cultuur met een eigen schrift ontwikkelden. Tot op de dag van vandaag vormen zij een minderheidsgroep die onder druk staat. Door de trek naar de stad en door de Binnenlandse Oorlog (1986) tussen Bouterse en Brunswijk is de Marron cultuur inmiddels bijna weggevaagd.
Om de rijkdom van deze cultuur inzichtelijk te maken, past Marcel Pinas in zijn werk symbolen toe die de Ndyuka gebruiken bij het graveren van onder andere gereedschappen, deuren, borden en lepels. De decoraties bevatten boodschappen voor geliefde personen. Als één van de weinigen beheerst Pinas het Afaka schrift dat rond 1910 ontstaan is. Om deze geschreven taal te behouden neemt hij de tekens op in zijn werk.
De installaties van Pinas gaan in op thema's waar zijn volk mee geconfronteerd wordt; het slaven verleden, economische uitbuiting van hun leefgebied, armoede en stigmatisering.

Sonntag, 3. Januar 2010

reggae music clip moengo tapu ( ITAVES)

moengo tapu baala, playback reggae clip / tribute to most famous surinam reggae artist ITAVES

Inside America's gold mines - soon in Suriname, too ?

Mar. 7 - An exclusive look inside one of America's largest gold mines as the price of the precious metal climbs toward $1,000 an ounce. Northeastern Nevada is home to the the most abundant gold field in the Western Hemisphere. Soaring gold prices have been a boom to the mining industry but those high prices are not necessarily translating into record profits. Ruben Ramirez reports from Carlin, Nevada.

Speakers:
Steve Grusing
Geologist, Newmont

Joel Lenz
Nevada Process Manager, Newmont

The Price of Gold - Human Rights Violations In Peru


The Price of Gold by Kigali films. Human Rights' Violation in Yanacocha Gold
Mine, Cajamarca, Peru. Producer: Kigali films; Keywords: Peru; mining;
Yanacocha; gold mine; Cajamarca; Human Rights' violation; mining conflict.
Creative Commons license: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Germany.

Representatives from Ghana, Indonesia, Peru, Romania, and Nevada called
Newmont Mining, the world's largest gold producer, to urgently reform its
human rights and environmental practices at its global operations.
Newmont Mining has been called to respect
human rights by:

Fully respecting all human rights and not committing human rights violations,
including intimidation of community members and activists.
Refraining from projects that have not secured the free, prior, and informed
consent of the communities concerned.
Fully disclosing information about the environmental and social impacts of
projects.
Providing fair and just compensation for local communities affected by mining.
Respecting the spiritual and cultural values of communities.
Respect the environment by:
Ending the practice of ocean dumping of mine wastes.
Protecting water resources from pollution and depletion.
Keeping sites of spiritual significance and protected areas off limits from
mining.
Ensuring that operations will not result in sulfuric acid drainage to water
and soil.
Providing guaranteed funding, before beginning a project, that will fully
cover reclamation and closure costs.
Addressing needs left behind by closed mines such as clean- up, reclamation,
remedying health impacts, and making land compensations.

Wordt Nassaugebied prooi voor goudproducent Newmont? - Bedrijf wil grote goudmijn exploiteren in bijzonder Nassaugebied

De dubieuze reputatie van Newmont
01-01-2010 Written by Paul Kraaijer, De Parbode, Jaargang 5, Januari 2010, Nr. 45

’s Werelds grootste goudproducent Newmont Mining Corporation heeft serieuze plannen om in samenwerking met Suralco o­nder de naam Suriname Gold Company LLC (SurGold) in het Nassaugebied een goudmijn te gaan exploiteren. o­nderhandelingen hierover met de Surinaamse regering bevinden zich in een afrondende fase. Maar of het binnenhalen van de Amerikaanse multinational verstandig is, valt te betwijfelen:
Newmont heeft een slechte reputatie voor wat betreft milieubeheer en mensenrechten.
De plannen van Newmont zijn opmerkelijk. Het gebied waar zij een goudmijn wil o­ntwikkelen werd in juni 2007 wereldwijd voorpaginanieuws. Wetenschappers van o­nder andere Conservation International Suriname (CIS) maakten bekend dat zij in 2005 in het Nassaugebied 467 diersoorten hadden o­ntdekt, waaronder 27 soorten die nergens anders ter wereld te vinden zijn. Zoals de zeer zeldzame harnasmeerval (harttiella crassicauda) waarvan werd aangenomen dat hij was uitgestorven.

De zeldzame vis was al meer dan vijftig jaar niet meer gesignaleerd.

Met de mogelijke komst van een goudmijn in het gebied dreigt het leefgebied van de o­ntdekte dieren en van de flora en fauna in het algemeen ernstig verstoord en zelfs bedreigd te worden.

Behalve een goudmijn zal ook complete infrastructuur moeten worden aangelegd voor aan- en afvoer van materieel. Een grote goudmijn heeft ook een aanzuigende werking op kleinschalige, illegale goudzoekers. Dat zal bij de komst van Newmont niet veel anders zijn. In juni 2007 deden biologen van de Association for Tropical Biology and Conservation (ATBC) een dringend beroep op de Surinaamse regering om geen bauxiet- en goudmijnbouw toe te staan in zowel het Nassau- als het Lelygebergte. Deze gebieden zouden volgens de ATBC in haar declaratie nationaal beschermde gebieden moeten worden. Voorzitter William Laurance zegt dat hierop nooit een officiële reactie van de kant van de regering is o­ntvangen. “De ATBC, een leidinggevende internationale wetenschappelijke organisatie, is zeer bezorgd over de impact van grootschalige mijnbouw en illegale mijnbouw in regio’s als Suriname”, spreekt Laurance zijn bezorgdheid uit.

Marilyn Norconk, antropologe en verbonden aan de Kent State University, Department of Anthropology, in Amerika èn met Laurance o­ndertekenaar van de ATBC-resolutie, toont zich eveneens teleurgesteld in het Surinaamse milieubeleid. “We wisten in 2007 al dat er mijnbouwconcessies waren verstrekt voor het Nassau- en Lelygebied. Desondanks hoopten wij dat ATBC in staat zou zijn om de regering te bewegen een andere kijk te krijgen op het afgeven van mijnbouw- en houtkapconcessies in dat gebied. Het is een groeiend, serieus probleem dat nog steeds te weinig aandacht krijgt van de Surinaamse regering.”

Eerbied
Intussen lopen de o­nderhandelingen tussen de regering en Newmont o­nverstoorbaar door. Wel verzekerde minister Gregory Rusland in De Ware Tijd van 6 september 2008 dat ‘eerbied voor het milieu’ hoog in het vaandel staat. Of hij er dan verstandig aan doet om met Newmont in zee te gaan, kun je in twijfel trekken.

Het bedrijf heeft een bijzonder slechte reputatie op het gebied van mensenrechtenschendingen en milieuvervuiling.

Op het Indonesische eiland Sulawesi, om precies te zijn nabij de plaats Buyat Bay, exploiteerde Newmont sinds halverwege de jaren negentig een goudmijn. Omwonenden kregen ernstige gezondheidsproblemen (huidziekten, tumoren), veroorzaakt door het dumpen van chemicaliën, waaronder kwik, cadmium en koper in de baai. Ook nam het aantal vissen in de baai drastisch af als gevolg van het storten van mijnafval. De directeur van de Indonesische milieuorganisatie Walhi, Longgena Ginting, verklaarde in augustus 2004: “De milieuramp van Buyat Bay laat zien dat mijnbouw gemeenschappen en volksgezondheid vernietigt in plaats van dat de activiteit ten goede komt aan de arme leefgemeenschappen.”

Afval
De New York Times berichtte op 5 augustus 2005 o­nder andere dat Newmont dagelijks tweeduizend ton afval in de baai dumpte. Overigens bleek, aldus de New York Times, in 2001 uit een eigen intern o­nderzoek binnen Newmont, dat tussen 1997 en 2001 managers van de mijn toestonden dat 33 ton kwik kon o­ntsnappen en in de lucht en in de baai terecht kwam. Inmiddels is Newmont uit Indonesië vertrokken.

Sinds 2005 heeft Newmont ook een goudmijn operationeel in het Afrikaanse Ghana. De Akyem-mijn is, naast de Ahafo-goudmijn, het tweede project van Newmont in dat land, zo’n 125 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Accra. Ook daar bevindt de mijn zich in een natuurreservaat met zeldzame planten en dieren. In datzelfde jaar deden diverse leefgemeenschappen uit Ghana, Indonesië, Roemenië, Peru en de Verenigde Staten een beroep op Newmont om de mensenrechten volledig te respecteren, te stoppen met het intimideren van boeren, bewoners van gemeenschappen en kritische personen en om te stoppen met het dumpen van afval.

In september 2006 werd Newmont in Peru geconfronteerd met hevige protesten van bewoners uit Cajamarca bij de Carachuga-goudmijn in het Andesgebergte. De mijn werd zelfs geblokkeerd door bewoners. Watervoorraden van de indianen werden door de mijn gebruikt en ook ernstig vervuild. Ook de Yanacocha-mijn in het noorden van Peru werd geblokkeerd. Het zijn slechts een paar voorbeelden van hoe Newmont omspringt met milieu en lokale bewoners. Toch o­ntvangt de regering het bedrijf met open armen.

In juli 2006 bleek Newmont overigens al ‘illegaal’ aan het werk te zijn in Suriname. Het bedrijf was samen met Suralco ‘economisch rendabele bomen’ in het Nassaugebied aan het kappen. Dat gebeurde in het kader van o­nderzoek naar goudvoorkomens. Newmont was niet in contact getreden met de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht om de houtkap te melden.

Opmerkelijk is het stilzwijgen van Conservation International (CI) in Suriname met betrekking tot de plannen van Newmont in het Nassaugebied. Op diverse verzoeken om vragen te beantwoorden wordt niet gereageerd. En dat terwijl CI aan de basis stond van de vondst destijds van de zeldzame diersoorten. Het zou dus voor de hand liggen dat de organisatie fel gekant is tegen de komst van een goudmijn in het gebied. Op de website van CI valt wel te lezen dat o­nderzoek heeft aangetoond ‘dat er veel te verliezen is in dit o­nbeschermde gebied.’

‘Kleinschalige mijnbouw tast het plateau van het Nassaugebied al aan en bedreigt ook andere bosgebieden in Suriname. Mijnbouw kan de waterkwaliteit van waterwegen en reservoirs in de regio’s verminderen met als gevolg o­nder andere bedreiging van de fragiele ecosystemen’, aldus Conservation International. Toch blijven protesten uit. Terwijl de organisatie in enkele landen nauw samenwerkt met Newmont en dus ook op de hoogte moet zijn van de schaduwkanten van het bedrijf.

De Amerikaanse journaliste Christine MacDonald o­nthulde in haar vorig jaar verschenen boek ‘Green Inc.’ dat CI met Newmont samenwerkte in Peru en Ghana ‘om beheer van de biodiversiteit te ‘integreren’ in de wijze waarop Newmont mijnbouw pleegt’.

Bezorgd
De directrice van het Amazon Conservation Team (ACT) in Suriname, Gwendolyn Emanuels-Smith, laat desgevraagd weten dat haar organisatie zeer bezorgd is over de plannen. “We volgen dit proces nauwlettend en bewaken ook de belangen van de lokale inheemse bevolking in het binnenland. Voor wat betreft mijnbouw door grote bedrijven is ACT waarschijnlijk de enige natuurbeschermingsorganisatie die zich publiekelijk heeft uitgesproken tegen de huidige o­ntwikkelingen. Dat heeft geleid tot enkele rechtszaken tegen o­ns.”

Op de positie van Conservation International Suriname met betrekking tot de plannen van Newmont in het Nassaugebied heeft het ACT Suriname geen commentaar. Andere milieuorganisaties in Suriname waren ‘onbereikbaar’ voor een reactie.

Michael Meyer, manager of Environmental and Social Responsibility voor het SurGold Merian Gold Project, stelde vorig jaar dat de geplande goudmijn gesitueerd wordt op o­ngeveer dertig kilometer ten noorden van het Nassau-plateau. En dat er dus geen enkele bedreiging is voor de in 2005 o­ntdekte diersoorten. Als het project wordt goedgekeurd en uitgevoerd, dan is het volgens Newmont vergelijkbaar met de Rosebel-mijn van het Canadese bedrijf IAmGold. Het zal waarschijnlijk ook gaan bestaan uit een open pit, een goudverwerkingsfabriek en bijbehorende infrastructuur. Een kaart van het gebied rond het Nassaugebergte op een factsheet van Newmont toont echter ook mogelijke activiteiten aan op andere locaties op en rond het Nassau Gebergte.

Ondanks dat de mijnbouwmultinationals zich wellicht inspannen om de natuur zoveel mogelijk te beschermen, zal de natuur o­ngetwijfeld ernstige en o­nherstelbare schade worden toegebracht, o­nder de lijdzaam toeziende ogen van Surinaamse milieuorganisaties.

(Bron foto's: archief Kraaijer)

Selectie van geraadpleegde documentatie:
http://www.atbc2008.org/data/File/divers/Declaration%20ATBC%20Paramaribo%202008.pdf
http://www.newmont.com/en/operations/index.asp
http://www.nodirtygold.org/newmont_agm.cfm
http://www.minesandcommunities.org/article.php?a=4326
http://www.nodirtygold.org/pubs/Newmont2006Progress.pdf
http://www.eng.walhi.or.id/kampanye/tambang/buanglimbah/050427_urge_nmr-agm_mr/
http://www.nodirtygold.org/pubs/Newmont2006Progress.pdf
http://www.indonesia-ottawa.org/information/details.php?type=news_copy&id=369
http://www.nytimes.com/2005/08/05/international/asia/05indonesia.html?pagewanted=print
http://www.commondreams.org/news2007/0730-03.htm
http://www.radiomundoreal.fm/rmr/?q=en/node/11744
http://www.denverpost.com/business/ci_4253289
http://www.earthworksaction.org/news.cfm?newsID=13&catID=1
http://www.wrm.org.uy/bulletin/94/Ghana.htm
http://www.csrwire.com/News/3831.html
http://www.onlineopinion.com.au/view.asp?article=3296
http://www.ens-newswire.com/ens/aug2004/2004-08-17-04.asp
http://www.buyatbayfacts.com/pdfs_docs/160606%20ENVIRONMENTAL%20EXPERTS%20ONCE%20AGAIN%20UNDERLINED%20FACT%20THAT%20BUYAT%20BAY%20IS%20NOT%20POLLUTED.pdf
http://www.msnbc.msn.com/id/6745792/
http://www.foei.org/en/campaigns/corporates/newmont.html?set_language=es
http://en.wikinews.org/wiki/Peruvians_sue_Newmont_Mining_Company_over_mercury_poisoning http://www.oppapers.com/essays/Environmental-Law-Case-Study-Newmont/125947
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/JAK23351.htm
http://newmontghana.com/index.php?option=com_content&task=view&id=170&Itemid=46
http://www.minesandcommunities.org/article.php?a=4933
http://www.oxfamamerica.org/newsandpublications/press_releases/archive2004/press_release.2004-11-05.1358008507
http://www.actsuriname.org/
http://www.cheapestpcrepair.com/wow/2008/12/02/large-scale-mining-vs-small-scale-mining/

Video’s:
‘De Prijs van Goud / Mensenrechtenschendingen in Peru’ – Newmont
http://nl.youtube.com/watch?v=rfVMZWE1XDo

De Newmont Nevada (VS) goudmijn:
http://nl.youtube.com/watch?v=rwAkFjprcGM

Artikelen in De Ware Tijd:
http://dwtdatabase-com.web5.tempwebsite.net/website/nieuws.asp?menuid=37&id=51632
http://dwtdatabase-com.web5.tempwebsite.net/website/nieuws.asp?menuid=37&id=45402
http://dwtdatabase-com.web5.tempwebsite.net/website/nieuws.asp?menuid=39&id=45379
http://dwtdatabase-com.web5.tempwebsite.net/website/nieuws.asp?menuid=39&id=30086
http://dwtdatabase-com.web5.tempwebsite.net/website/nieuws.asp?menuid=37&id=29769
http://dwtdatabase-com.web5.tempwebsite.net/website/nieuws.asp?menuid=37&id=29741
http://dwtdatabase-com.web5.tempwebsite.net/website/nieuws.asp?menuid=37&id=28413
http://dwtdatabase-com.web5.tempwebsite.net/website/nieuws.asp?menuid=37&id=20020

Recensies boek ‘Green Inc.’, Christine MacDonald (met een boeiende en verrassende inkijk in de werkwijze van organisaties als Conservation International):
http://www.popmatters.com/pm/review/65087-green-inc-by-christine-macdonald/
http://www.newscientist.com/article/mg20026772.200-review-igreen-inci-by-christine-macdonald.html?DCMP=ILC-hmts&nsref=specrt10_head_Green%20Inc
http://www.treehugger.com/files/2008/10/green-inc-book.php
http://calitreview.com/1249
http://greeninc.blogs.nytimes.com/tag/christine-macdonald/

Emails van:
Marilyn A. Norconk, Department of Anthropology and Biomedical Sciences,
Kent State University;
William Laurance, werkzaam bij het Smithsonian Tropical Research Institute in Balboa, Panama; Gwendolyn Emanuels-Smith, directrice Amazon Conservation Team Suriname;
Katrin Olson, communicatiemedewerkster Conservation International, Arlington (Virginia), VS;
Michael Meyer, Environment and Social Responsibility Manager, Newmont Mining Corporation, Greenwood Village, Colorado.